Pla ATE

ATE (Auditoria Tecnològica Express) és un producte estrella de eccIT. És una Auditoria de Processos realitzada per un expert consultor tecnològic que buscarà la forma de millorar la eficiència de la teva empresa.

Dirigit a:

 •  Empreses petites fins a mitjanes (de 5 a 35 treballadors).
 •  Auditoria només Tecnològica. Només ens interessen els processos.  No fiscalitzem, només busquem punts de millora.
 •  Auditoria web exclusiva.

Sovint la persona que està més involucrada en un projecte és la que té més difícil veure’n els defectes. Així, t’oferim una mirada fresca, sense complexes ni prejudicis de la tecnologia del teu negoci. Ens centrem en quins programes s’utilitzen, com es fan servir i quines millores s’hi poden fer.

Evidentment, una auditoria breu, d’unes hores, no ens permet conèixer el teu negoci com ho fas tu, ni és el que volem! Pretenem proposar-te millores, tu decidiràs quines s’implanten.

Els punts que es revisaran dependran de les característiques de l’empresa. Per aquest motiu, tenim dos plans diferents segons tipologia de l’empresa:

ATE Distribució

El sector de la distribució acostuma a tenir problemes específics que no corresponen als que hi ha en altres sectors. Gestió de diversos proveïdors amb interfícies heterogènies, canals de venda poc eficaços, gestió de la part comercial, quadres de comandament… Tots ells són factors que normalment s’ometen per manca de perspectiva.

En que et podrem ajudar?

 • Millorar la projecció web de la teva marca.
 • Crear sinergies de comunicació amb el teu client final.
 • Homogeneïtzar les entrades de comunicació per poder automatitzar-les.
 • Sincronitzar el teu catàleg amb el dels teus clients.
 • Plataforma B2B per minimitzar el cost de gestió de vendes i alliberar els comercials pel que haurien de fer: Vendre.
 • Preparar eines de pressupost automàtic.
 • Gestionar la comunicació amb els teus clients. e-Marketing, Xarxes Socials.
 • Anàlisi de la competència, visibilitat i disseny.
 • Preparació de portals B2C per la venda directa (amb o sense marca).
 • Integració de dades dels proveïdors i els seus productes.

ATE Industrial

El sector industrial és molt divers i depèn molt del producte que es produeix. Però tot sovint hi ha problemes de stockatge de productes intermedis, traçabilitat de subcomponents, producció sota comanda… Molt sovint és bo que una persona aliena a l’empresa en busqui els punts febles.

En que et podrem ajudar?

 • Millorar la teva gestió de stocks i traçabilitat.
 • Crear sinergies de comunicació amb el teu client o inclús el teu client final.
 • Automatització de gestió.
 • Sincronitzar el teu catàleg amb el dels teus clients.
 • Plataforma B2B per minimitzar el cost de gestió de vendes i alliberar els comercials pel que haurien de fer: Vendre.
 • Jerarquitzar la informació existent per poder prendre decisions encertades.
 • Gestionar la comunicació amb els teus clients. e-Marketing, Xarxes Socials.
 • Anàlisi de la competència, visibilitat i disseny.
 • Preparació de portals B2C per la venda directa (amb o sense marca).
 • Consulta immediata de problemes en la cadena de producció.

Com es fa?

Auditoria Tecnològica en 15 dies
Una ATE, normalment, està formada per quatre fases:

 • Reunió prèvia de presa de contacte i requeriments. Descripció de punts que es volen millorar, explicació del entorn empresarial, volums, treballadors…
 • Seguiment presencial, segons el que s’hagi pactat durant aquesta reunió es realitzarà un seguiment “in Situ” de les tasques que desenvolupen els diferents treballadors. En aquesta fase el consultor serà un observador de la feina realitzada a l’empresa.
 • Informació externa: segons el entorn empresarial es cercarà informació de la competència, s’explorarà la web de l’empresa, de la competència, dels proveïdors i dels clients, s’aconseguiran dades del mercat.
 • Conclusions: s’elaborarà un document de resum de totes mancances i riscos observats durant les tres fases anteriors.

Evidentment, si el client desitja no fer alguna de les fases es pot ometre però fàcilment l’anàlisi perdrà de vista algun punt crític.

Documentació

Es lliuraran dos documents, un després de la reunió de la primera fase amb una planificació de les tres fases següents.

El segon document, serà el resultat de la Auditoria en si. Acostuma a ser un document extens i amb diverses recomanacions.

Tarifa

1.000€ 100€

Si, has llegit bé, ara, 100€, ni asteriscos, ni compromisos, menys d’una desena part del seu cost real. Ens permetem el luxe de oferir aquesta consultoria a un preu simbòlic perquè estem segurs que estaràs content amb el nostre estudi i voldràs valorar la possibilitat de fer alguna de les millores que t’hi proposarem.

Exemples

Aquí tens dos exemples d’auditories exprés que hem fet: