Avís Legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://eccit.com (d’ara endavant, el lloc web), que eccit posa a la disposició dels usuaris d’Internet.
La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

El titular, amb domicili a 08187-Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), és Joaquim Rebull Camarasa – 43695970H

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per eccit.com a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

  • Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.
   L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

  • Registre d’usuaris.
   Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. Eccit no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Eccit podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització d’eccit, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d’eccit.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Eccit no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. Eccit no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,

  • un mal funcionament del navegador,

  • i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Eccit no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels enllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres. Eccit no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Eccit no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- POLITICA DE “COOKIES”. OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

Tot seguint el que estableix en política de cookies, la nova LOPDGDD 3/2018 (Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, Eccit informa, en la seva pàgina de Política de cookies, de la utilització de Google Analytics i de cookies en aquest portal. Les cookies són eines que permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari. Eccit utilitza cookies pròpies necessàries per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris i cookies analítiques per al seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris al portal web.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de eccit, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a eccit, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’eccit.

8.- POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Pel que fa a la Política de privacitat, Eccit garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals, la LOPDGDD 3/2018.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a eccit o al seu personal, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’eccit, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractats segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit eccit ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la perduda, malament ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. En cas en què consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc sobre aquest tema.
En compliment de l’establert en la LOPDGDD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició (drets ARSULIPO). Per a això deu contactar amb nosaltres en info@eccit.com

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Eccit i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Eccit i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’eccit.