Contrasenyes Segures

Qualsevol sistema informàtic basa la seva seguretat en Contrasenyes. Per raons de feina acostumem a veure moltes contrasenyes i podem assegurar que molt sovint ens escandalitzem de la manca de seguretat. Hem decidit, doncs, fer una petita guia de com confeccionar contrasenyes segures, fiables i fàcils de recordar.

Una bona Contrasenya ha de complir aquests criteris:

  • Més de 6 Caràcters (millor més de 8-10)
  • Contenir més d’una paraula
  • Majúscules i minúscules
  • Signes de puntuació
  • Nombres
  • Recordable (cal evitar tenir-la anotada)
  • Diferent per cada servei

Llegit així sembla impossible que pugui complir tots els punts, si té majúscules/minúscules, nombres, signes de puntuació i és específica de cada servei sembla impossible que sigui recordable.

Doncs bé, hi ha formes de aconseguir recordar-les. Com? fàcil, aplicant sempre el mateix procés de càlcul de contrasenya.

Posem exemples:

Volem crear una contrasenya pel gmail de la nostra empresa:

Posarem la paraula empresa esa i la paraula correu mail i una part fixa enmig 2@.
esa2@mail

Si necessitem crear un compte de twitter piula la contrasenya seria:
esa2@piula

A demés podem decidir que posem en majúscula la segona lletra de cada paraula:
eSa1@mAil
eSa1@pIula

També podem fer que la part fixa no ho sigui tant. Per exemple posant el nombre de lletres de cada paraula al final d’aquesta: esa->3 , mail->4 i deixar la part fixa amb un sol @
esa3@mail4
esa3@piula5

O posar la part fixa al principi:
@esamail
@esapiula

Es pot optar per posar majúscules al final, tot majúscules menys la primera en minúscules, canviar els signes de puntuació… Hi ha multitud de modificacions que es poden fer sobre el sistema que faran que les teves contrasenyes siguin úniques, fàcils de recordar i impossibles de trobar. Només cal que segueixis un sistema i sempre el mateix sistema.

Seguint alguns dels passos comentats arribem a contrasenyes del tipus:
!eSa3#mAil4!eSa3#pUla5
EsA2@MaILEsA2@PiULA
15!Esa!Mail15!Esa!Piula

Totes elles recordables sempre i quan recordem el sistema d’obtenir-les.

[ratings]