Escollir ERP: segons mida, volum i especialització

El primer criteri per ajudar-te a escollir el teu ERP és la mida de la teva empresa així com el nivell d’especialització.
Un ERP per una empresa molt petita ha de tenir, sobretot una secció de facturació i gestió de caixes ha de ser extremadament senzill i ha de de tenir un cost especialment baix.
Per contra, quan una empresa comença a créixer i a tenir persones especialitzades en departaments té necessitats molt diferents. El ERP per empresa mitjana necessita tenir separats els diferents departaments.

En un ERP per una empresa gran cal que cada persona de la organització només tingui visibilitat de l’àrea que gestiona. El ERP, aleshores, es converteix en la eina de comunicació entre departaments. A més cal un nivell de d’especialització més gran

De quins volums (quants treballadors) estem parlant?

No tenim un nombre fixe. Hi ha empreses de 15 treballadors que només tenen una o dues persones treballant amb el ERP ja que tots els altres fan feines a casa dels clients i només necessiten connectar-se al ERP per imputar esforços.
En canvi, existeixen empreses amb 5 treballadors en que tenen una separació departamental clara i bastanta feina de gestió per cada departament.
Per ajudar a decidir quin tipus de ERP necessita la teva empresa ens basem en el total d’hores a l’ordinador que passen els treballadors de la teva empresa a la setmana. Aproximadament és aquesta:

ERP – Basic:
Fins a 80 h/setm – Empreses on el gruix de la feina que es fa a l’ordinador és la gestió de facturació gestionades per una o dues persones. No hi ha un departament comercial separat ni es demanen al ERP processos complexes. Un ERP Basic, ha de permetre la comptabilització de factures i albarans i poca cossa més

ERP – Middle:
Fins a 500-1000 h/setm – Aquí hi trobarem empreses de tots els sectors que ja tenen departaments ben separats tot i continua havent-hi una visió de conjunt molt clara. Normalment, el CEO/director, té un seguiment al dia de la feina de cada membre de la organització. Es necessiten quadres bàsics de BI. Normalment, s’aspira a que el ERP sigui el vehicle d’informació interna de la empresa. El nivell de adaptació necessaris per aquest tipus de ERP són lleugers.

ERP – Big:
A partir de 1000h/setm – Són empreses en que la direcció comença a no estar al dia a dia de la feina dels seus treballadors. La estructura departamental és jeràrquica. Requereix d’un ERP sòlid, robust, amb un nivell elevat d’adaptacions. El ERP, no només ha de servir per gestionar la informació interna de la empresa sinó que a més ha de servir per canalitzar i incorporar la informació d’agents externs (clients, proveïdors)