Escollir ERP: Escalabilitat i adaptabilitat

Sigui quin sigui el motiu pel qual s’està buscant un nou ERP, (perquè el ERP actual s’ha quedat petit, perquè no en tenien cap, o perquè no cobreix les necessitats de la empresa) s’acostuma a pensar només en les necessitats actuals enlloc de les futures. Qualsevol empresa amb voluntat de créixer, hauria de tenir un ERP adaptat a les necessitats dels seus propers 5 anys. Per tant a l’hora d’escollir un ERP per la teva empresa, cal que tinguis en compte creixements futurs previstos.

Així mateix el ERP que escolliu ha de ser coherent amb les necessitats del vostre sector, de res serveix un ERP comercial a una empresa industrial o viceversa. Així, cal que sapigueu que les necessitats pròpies del vostre sector estiguin cobertes pel ERP que escolliu.

Finalment qualsevol empresa té processos que fa d’una determinada manera o que desitja que es controlin segons uns barems. Per aquest motiu cal que el ERP de la teva empresa sigui modificable i adaptable.

Un ERP és una eina que gestiona el cor de la empresa i per tant no és fàcilment reemplaçable. Per aquest motiu insistim molt en que ha de ser ajustada a les vostres necessitats i ha de tenir capacitat de créixer amb vosaltres.

Cal, doncs que el ERP que escolliu compleixi:

  • El ERP ha de ser dimensionat a creixements futurs
  • Cal que sigui adequat al vostre tipus d’empresa
  • Ha de ser un ERP adaptable i modificable

És difícil saber si un ERP compleix el que et cal. I no acostuma a ser bona idea basar la teva compra a la versió d’un comercial d’un producte. Per aquest motiu, hi ha algunes coses que pots fer per saber si el producte que t’ofereixen s’adapta a les teves necessitats:

  • Preguntar nombre màxim d’usuaris concurrents. Així com hi ha valors subjectius, qualsevol sistema té un nombre màxim de usuaris concurrents (pot ser depenent de màquina). Aques nombre hauria de ser mínim del doble dels usuaris reals (habituals) del teu sistema
  • Demanar pressupost per una modificació X (per exemple, quant costaria afegir determinada informació variable a les factures, o fer que en una alta de client personalitzada….)
  • Demanar un entorn de demostració per provar que el circuit bàsic de producció de l vostra empresa és plenament funcional. No es tracta de que vingui un comercial a fer-vos una demostració guiada, sinó que vosaltres pugueu provar-ho.