Què és un ERP?

Odoo, dels millors sistemes gestors

Les seves inicials en anglès signifiquen Enterprise Resource Planning, és a dir, programa de planificació de recursos empresarials. Es tracta d’un software dissenyat per automatitzar tasques i processos. Amb altres paraules, podem dir que un sistema ERP és bàsicament un programa informàtic programat per rebre informació, processar-la i convertir-la en dades quantificables.

Un software ERP com Odoo pot substituir tasques administratives o tasques de logística. És a dir, qualsevol procés que es pugui automatitzar. Les solucions ERP són, cada vegada, més demandades, i també més assequibles a les noves empreses o petits negocis. Així com podem trobar softwares molt complexos i cars, també trobem softwars com Odoo de llicència lliure, que tenen versions gratuïtes o molt assequibles a qualsevol pressupost.

I per acabar de resoldre tots els dubtes sobre què és un sistema ERP, avui volem abordar les principals característiques d’aquesta solució que està guanyant popularitat dintre del sector empresarial gràcies als avantatges de les que parlarem aquí.

Estalvi d’energia i diners

Aquesta és el principal avantatge que convenç als empresaris. I és que un sistema de gestió com Odoo, s’encarrega d’automatitzar les funcions repetitives que fan un o més treballadors. Per tant, estem parlant d’una aplicació que substitueix hores i hores de treball, per resultats automatitzats. Especialment podem veure-ho en contextos administratius, per exemple en temes de comptabilitat, inventari o facturació. És aquí, on un l’ERP Odoo té la possibilitat de programar-se de manera que resolgui totes aquestes tasques de forma immediata.

ERP lliure Odoo

L’estalvi d’energia i temps és més que obvi en una solució d’aquest tipus. Ja que molts treballadors poden dedicar la seva jornada a fer tasques que realment necessitin la intervenció humana per a donar-li valor afegit als resultats. En aquest cas, també hem d’esmentar que un sistema ERP elimina, gairebé per complet, el marge d’error humà que existeixen en les tasques i resultats.

Col·laboració interdepartamental

Un altre aspecte fonamental del sistema ERP Odoo, és la possibilitat de tenir un espai comú on diferents departaments puguin tenir una comunicació fluida, immediata i transparent. Un dels hàndicaps més greus de les companyies d’avui és la comunicació entre departaments. Un sistema ERP com Odoo, els hi dóna la possibilitat de tenir un espai on compartir totes les dades actualitzades de qualsevol departament. Aquest sistema de gestió porta una millora en les relacions interdepartamentals de la companyia.

Odoo ERP

Dades i analítiques

Un dels punts forts d’un sistema ERP són les dades. La informació és, sens dubte, una eina de presa de decisions molt potent. A més, si es fa d’acord amb dades reals i estadístiques, les decisions seran encertades. Una solució Odoo ERP, pot generar gràfiques i estadístiques amb la informació que recapta de cada departament i de cada interacció. Així, es poden veure de forma molt concreta els processos exactes que beneficien o entorpeixen el resultat final del nostre negoci.

Presa de decisions

L’efecte col·lateral d’implantar un sistema ERP a la nostra companyia és la capacitat de prendre decisions per part de qualsevol persona que tingui accés als resultats concrets del sistema. No únicament serveix per als Alts comandaments, sinó que la transparència que dóna aquest programa també atorga als treballadors poder per prendre decisions per ells mateixos, en base la informació o notificacions automàtiques que rebin per part del sistema ERP.

Conclusió

Des de eccIT apostem per solucions ERP adaptades a les necessitats de cada empresa, en especial, l’ERP Odoo. I és que, com qualsevol solució, els sistemes de gestió han d’estar dimensionats segons les característiques de la companyia i els seus departaments. Des del primer moment, podràs notar la millora en el rendiment de tots els processos. A més, podràs entendre quins aspectes han de millorar i quins tenen un rendiment adequat. T’animes?