Com fer una Campanya de Màrqueting Web?

El màrqueting web és, avui dia, un dels temes més populars en l’àmbit de la publicitat i emprenedoria. És per això que qualsevol empresa que vulgui créixer en l’àrea de vendes o en abast, si o si, ha de passar per la pedra del màrqueting web. Per això avui volem explicar en termes generals les principals estratègies que engloba aquest concepte.

En altres paraules, el màrqueting web, es refereix a fer una campanya de publicitat en internet. En els últims anys, s’han començat a descobrir diferents espais digitals on es podia arribar al públic d’una forma directa i, fins i tot, personalitzada. Actualment qualsevol usuari d’internet té la possibilitat de fer servir eines molt potents en termes de publicitat i a un cost molt accessible. Per tant, podem parlar d’un sistema democratitzat, ja que tant empreses grans, petites i autònoms, poden lucrar-se d’aquestes eines digitals de màrqueting web.

Web màrqueting orgànic

Una de les primeres accions que es fan quan emprens un nou projecte digital, és buscar el posicionament orgànic de la teva marca. És a dir, donar-te a conèixer i començar a fer-te un lloc en el teu sector. I l’estratègia passa, habitualment, per buscar les paraules claus que descriuen el teu negoci. Aquestes es diuen estratègies de posicionament orgànic. És a dir, a partir de l’anàlisi del nostre negoci i de la competència, podrem arribar a establir unes keywords, que seran la nostra base per la creació de contingut i les que ens ajudaran a posicionar la nostra web en els primers resultats de Google.

Màrqueting Web

Web màrqueting de pagament

Aquesta estratègia també té la finalitat de posicionar la nostra web en els primers resultats de Google, o altres buscadors, però amb la diferència del fet que ho aconseguim pagant, per exemple, campanyes de Google Ads. És la manera més ràpida d’escalar posicions i aparèixer a dalt de tot. Aquesta estratègia és molt efectiva al començament, ja que es pot fer servir per posar a prova les paraules claus i veure si realment funcionaran amb l’estratègia orgànica.

Publicitat gràfica

Una altra clau del màrqueting web és l’impacte visual. Les imatges juguen un paper molt important. I és que les xarxes socials han portat al paradigma digital l’estímul visual com una prioritat. Així, veiem  que els bàners que apareixen en algunes pàgines o cercadors, són acuradament elaborats amb dissenys que expressen en poques paraules i amb una imatge la intenció de l’anunci publicitari. Per tant, en una campanya de màrqueting web no podem oblidar fer-ne ús de l’eina visual.

E-mail màrqueting

Aquesta estratègia és l’evolució del telemàrketing. Bàsicament és contactar amb clients i potencials clients a través de correus electrònics. Les campanyes publicitàries es fan utilitzant altres eines de tercers que ens ajuden a controlar variables com: quantes persones han obert l’e-mail, quantes l’han esborrat o quants han fet clic al “link”.

 

Màrqueting Digital

Xarxes Socials

Una de les grans novetats en el màrqueting web és sens dubte l’arribada de les xarxes socials. Són una eina imprescindible per arribar a una gran quantitat de públic i aconseguir generar tràfic a la teva web. En aquest àmbit només existeixen campanyes de pagament però els algorismes de Facebook i Instagram, per exemple, estan hiperoptimitzats per a la publicitat. I és que, permeten accions com filtrar el perfil d’usuaris als quals vols impactar o conèixer el comportament del teu target.

Conclusió

És important conèixer tot el potencial que ens ofereixen les eines d’anàlisis del mercat. Només així podrem fer un màrqueting web amb resultats positius. Des de eccIT sabem que invertir diners sense un pla d’actuació és llençar els diners. Per això muntem estratègies que tenen en compte el mercat i segment del públic objectiu de forma que arribi només a aquells potencials clients.