Què fa un Community Manager?

Si alguna cosa ens ha portat la nova Era Tecnològica és la creació de nous rols professionals que, fins ara, no existien. Entre aquests nous perfils es troba el de community manager o, en altres paraules, gestor de la comunitat en xarxes socials. Bàsicament, és el professional que s’encarrega de dinamitzar aquells canals digitals pels quals es promociona la marca.

La incorporació d’aquest nou rol professional en les empreses es fa, cada vegada, més imprescindible. No obstant això, no són gaire les empreses que entenen exactament quin és el territori i quins són els límits d’aquest perfil. I, per això, avui volem dedicar aquest article a explicar les funcions bàsiques que ha d’exercir un community manager a una empresa.

Comunicació empàtica i creativa

Una de les funcions principals del community manager és comunicar. Concretament, donar a conèixer una marca a través de la creació de contingut escrit i gràfic, que després és publicat en les xarxes socials i/o blogs. L’objectiu d’aquest perfil és impactar i atreure nous usuaris amb publicacions enginyoses. Per això, és imprescindible que el community manager tingui altes capacitats d’empatia i creativitat.

Community Manager

Estratègia guanyadora

Un valor afegit que hauria d’aportar aquest perfil és la seva capacitat de plantejar una estratègia guanyadora. El community manager té l’aptitud d’analitzar les dades que les xarxes socials i les pàgines web ofereixen. Normalment, a partir d’aquestes dades es poden corregir i focalitzar les accions que s’estan executant. Per exemple, un community manager pot veure quin és el perfil dels usuaris que solen donar “m’agrada” a les publicacions. I a partir d’aquesta informació establir quin és el target al qual s’han de dirigir les accions comercials.

Community Manager

Reputació digital

Una altra funció, i potser una de les més importants, és cuidar la reputació de la marca online. I és que, internet ha fet que l’opinió del consumidor sigui transcendent per a la companyia. Especialment quan aquesta opinió és pública.

Community Manager

El community manager ha de cuidar que la reputació de la marca estigui en bones condicions. Bàsicament, això s’aconsegueix amb un treball constant llegint, responent i solucionant tots els comentaris i queixes que deixen els consumidors en la xarxa.

Comunitat sòlida

Molt relacionat amb la funció anterior, el community manager s’ha d’ocupar a mantenir la comunitat digital fidelitzada. Això s’aconsegueix generant constantment contingut interessant i actualitzat. El públic d’internet és dels més demandants i exigents, ja que requereixen un treball minuciós, excel·lent i constant. Aquestes són les tres constants que qualsevol community manager tindrà clares.

Community Manager

D’altra banda, també és important l’element d’interacció escrita. Un bon community manager ha d’aconseguir que aquells usuaris feliços comentin sobre la marca i deixin constància digital de les seves opinions. I és que, avui dia gairebé qualsevol persona que vol interactuar amb una marca per primera vegada, sol consultar els comentaris que hi ha en la xarxa. I això està relacionat amb el comentat anteriorment: mantenir una bona reputació en línia.

Conclusió

La figura del community manager és molt delicada dins d’una empresa i s’hi han de conèixer els seus objectius.

Community Manager

En eccIT tenim clar el terreny de treball d’un community manager en les xarxes socials. Per això, a cada empresa li creem una solució personalitzada. Ja que segons el context i la presència digital de la marca, les accions seran unes o altres. En qualsevol cas, les propostes sempre tindran en compte les necessitats de cada client, així com la seva visió, missió i objectius. Només d’aquesta manera podrem oferir un pla d’acció destinat a l’èxit.